Skip to content
Проекти за изграждане на Увеселително-атракционни паркове ПДФ Печат

 
Благодарение на сериозния опит на дружеството в сектора на увеселителната индустрия и тясното сътрудничество с известните фирми производители и проектанти на световно известни увеселителни паркове, ние сме в състояние да извършим пълно изследване на възможности и детайлни проучвания за изграждане на увеселителни паркове.

Amusement park

Изграждането на увеселителен парк, зона или лунапарк е  дълъг, сложен и многопластов процес. В този процес участват доста на брой специалисти и специализирани компании. От The Point International сме готови да Ви предложим една комплексна пакетна услуга по превръщането на Вашите идеи в един работещ и печеливш бизнес проект.
 

Бихме могли условно да разделим технологичният процес, по изграждането на един парк, на пет основни части:

  • Предпроектно проучване:

             - Консултации при избор на локация и професионална оценка на потенциала и;
             - Подробен бизнес план изготвен съобразно стандартите и специализираните изисквания в увеселителната  индустрия;

  • Проектиране:

             - Идеен проект;
             - Триизмерен симулативен модел;
             - Генерален проект;

  • Избор на  доставчици, специализирано оборудване, строители, озеленители, мениджмънт.


  • Финансиране и изграждане:

              - Подкрепа в намирането на правилните финансови решения и партньори;
              - Доставка на съоръжения и изграждане на тематизации за тях;
              - Монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване;
              - Консултинг по отношение на всички допълвъщи дейности - носещи приходи в парка;
              - Обучение на персонал и мениджмънт;

  • Пускане в експлоатация и  стартиране на рекламна кампания.


Във всеки един от тези етапи The Point International може да бъде активен консултант и партньор на своите клиенти. Ние вярваме, че във всяка държава може да бъде изграден увеселителен парк отговарящ на всички изисквания и стандарти в сектора на увеселителната индустрия и на общо европейските нива. В такъв парк може да бъдат поставени различни типове атракциони и допълващи дейности, каквато е практиката във успешните водещи паркове в Европа и света.

 

 

Партньори

Детски игрални зони и площадки

Аксесоари за увеселителни паркове

Референтна Листа